Фізична особа, до паспорта якої внесено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, може отримати реєстраційний номер облікової картки платника податків Розділ: Новини