Головне управління ДПС
у Рівненській області
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Декларація про майновий стан та доходи: інвестиційний дохід та його відображення

опубліковано 03 березня 2021 о 11:49

В Головному управлінні ДПС у Рівненській області нагадують, що продовжується кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2020 році. До таких доходів належить і дохід, отриманий у минулому році від операцій з інвестиційними активами, як на території України, так і за її межами.

Звертаємо увагу на те, що до інвестиційного активу відносяться цінні папери, деривативи чи корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах, випущені одним емітентом, а також банківські метали, придбані у банку незалежно від місця їх подальшого продажу.

Відповідно до п.п. 170.2.2 ст. 170 Податкового кодексу України (далі – ПКУ),  інвестиційний прибуток отриманий від реалізації таких інвестиційних активів розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що визначається із суми підтверджених витрат на придбання такого активу

До продажу інвестиційного активу прирівнюються операції з обміну інвестиційного активу на інший інвестиційний актив та операції зворотного викупу або погашення інвестиційного активу його емітентом, який належав платнику податку.

Операція з повернення платнику податку коштів чи майна (майнових прав), або їх частини, попередньо внесених ним до статутного капіталу емітента корпоративних прав, у разі виходу цього платника податку з числа засновників (учасників) такого емітента чи ліквідації такого емітента також прирівнюється до продажу інвестиційного активу.

Проте зауважимо, що у випадку здійснення повернення фізичній особі майна за залишковою вартістю (безоплатна передача), то ця операція не пов’язана з інвестиційними активами фізичної особи. У такому випадку застосовуються правила оподаткування додатковим благом 18%(п.п. 164.2.17 ст.164 ПКУ).

Якщо засновнику повертають раніше внесене ним майно в обмін на корпоративні права, то така операція буде оподатковуватися ПДВ. Пов’язано це з тим, що вона підпадає під поняття постачання товарів, що наведене в п.п. 14.1.191 ПКУ, оскільки в цьому випадку відбувається перехід права власності на майно. Так само підлягає обкладенню ПДВ і операція з безоплатної передачі майна.

Не дивлячись  на те, що визначати розмір інвестиційного прибутку необхідно фізичній особі, податковим агентом у цій операції виступає юридична особа, але функції податкового агента для неї зводитимуться лише до відображення сум виплаченого доходу в податковому розрахунку за ф. № 1ДФ. При поверненні внеску юридична особа не нараховує і не утримує податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Тому у формі № 1ДФ вона має лише вказати в розділі І розмір нарахованого і виплаченого засновнику внеску під ознакою доходу «112», а в гр. 4 і 4а проставити нулі.

Отже, дохід від здійснення операції з інвестиційними активами фізична особа зобов’язана зазначити у податковій декларації про майновий стан і доходи. Дохід, отриманий від інвестиційного прибутку оподатковується за ставкою 18 % податку на доходи фізичних осіб та 1,5 % військового збору.

Водночас, не підлягає декларуванню та не включається до загального річного оподатковуваного доходу, дохід отриманий платником  податку від продажу інвестиційних активів, якщо його сума не перевищувала 2940 гривень  у 2020 році.

Також не включається до оподатковуваного доходу та не декларується дохід від операцій з акціями (іншими корпоративними правами) отриманих платником в процесі приватизації та інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов’язаннями Національного банку України (п.п.165.1.40 та 165.1.52 ПКУ).