Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Про деякі особливості виконання податкових обов’язків платниками акцизного податку

опубліковано 08 грудня 2023 о 10:01

Головне управління ДПС у Рівненській області звертає увагу платників акцизного податку на окремі особливості реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування, подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового.

Зокрема, Верховною Радою України прийнято Закон України від 30 червня 2023 року № 3219-ІХ «Про внесення змін до податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» (далі – Закон № 3219) та від 09 серпня 2023 року № 3303-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо розвитку виробництва виноробної продукції та спрощення господарської діяльності малих виробників виноробної продукції» (далі – Закон № 3303), відповідно до яких для платників акцизного податку, які мають можливість своєчасно виконувати свої податкові обов’язки, відновлено порядок та терміни щодо реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування та подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового, та відповідальність за їх несвоєчасну реєстрацію / подання, яка передбачена статтями 1202 та 1281 Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

До платників акцизного податку, які не мають можливості своєчасно виконувати свої податкові обов’язки, для підтвердження можливості чи неможливості виконання такого обов’язку застосовувати правила, передбачені Порядком підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податкових обов’язків, визначених у підпункті 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 липня 2022 року № 225, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 серпня 2022 року за № 967/38303 (зі змінами) (далі – Порядок № 225). Зокрема, у разі наявності прийнятого контролюючим органом рішення про неможливість своєчасного виконання платником податків податкового обов’язку, визначеного Порядком № 225, до такого платника податків не застосовуються відповідальність, передбачена Кодексом, або іншим законодавством, контроль за яким покладено на контролюючі органи, за його невиконання/несвоєчасне виконання. Рішення приймається на підставі попередньо поданої платником податків заяви, документів (копій документів) та інформації, що можуть бути використані для підтвердження можливості чи неможливості своєчасного виконання платником податку своїх податкових обов’язків.

З метою приведення Порядку № 225 у відповідність до вищенаведених змін законодавства, Міністерством фінансів України прийнято наказ від 18.09.2023 № 503 «Про внесення змін до розділу ІІ Порядку підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених у підпункті 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України», який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02.10.2023 за № 1732/40788 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 05.10.2023 № 526, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.10.2023 за № 1772/40828) (далі – наказ № 503) та набрав чинності з 24.11.2023, з дня його офіційного опублікування (Офіційний вісник України, 2023, № 94 (24.11.2023), ст. 5605).

Зазначений наказ вносить зміни до пункту 3 розділу ІІ Порядку № 225, у звязку з чим передбачає надання права подання заяви та отримання платником податків відповідного рішення щодо неможливості виконання податкового обов’язку щодо реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування та надання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового, з одночасним внесенням змін до пункту 4 пункту 1 та підпункту 10 пункту 2 розділу ІІ Порядку щодо виключення такої підстави неможливості виконання такого податкового обов’язку як можливість витоку інформації щодо обсягів та місць зберігання пального або спирту етилового та їх знищення надалі в наслідок складання та реєстрації акцизних накладних, та/або подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового, та/або подання заявки на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними тощо.

Пунктом 2 наказу № 503 передбачено для платників акцизного податку, які станом на дату набрання чинності цього наказу не мають можливості виконувати податковий обов’язок щодо реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних та подання електронних  документів, що містять дані про фактичні залишки пального та або обігу пального або спирту етилового, застосування правил для підтвердження такої неможливості, передбачених Порядком № 225, з урахуванням змін, внесених цим наказом.

З огляду на зазначене із набранням з 24.11.2023 чинності наказу № 503, платники податків мають можливість подати до контролюючого органу заяву та документи (копії  документів), інформацію про відсутність можливості виконання таких податкових обов’язків відповідно до підстав для встановлення такої неможливості, визначених пунктами 1 та 2 розділу ІІ Порядку 225 з урахуванням змін.

У той же час відповідно до пункту 4 Розділу ІІ Порядку № 225 до цих платників застосовуються такі правила – у разі відсутності у платника податків у тому числі щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, можливості подати таку заяву та відповідні документи (копії документів), інформацію у строки, визначені пунктом 3 цього розділу, платник податків подає заяву та відповідні документи (копії документів), інформацію одночасно з набуттям можливості виконання одного із податкових обов’язків (реєстрації податкової накладної, подання звітності, сплати невиконаного податкового зобов’язання тощо) таким платником податку, передбачених Кодексом або іншим законодавством, контроль за виконанням якого покладено на контролюючий орган, але не пізніше 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей платника податків.

Отже з метою визначення порядку дій платників податків при подання заяви та документів (копій документів), інформації про відсутність можливості виконання податкових обов’язків щодо реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування до акцизних накладних та подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсягу обігу пального або спирту етилового, а також порядку дій контролюючих органів при розгляді, з метою дотримання прав платників податків, та прийняття, за наявності законних підстав, органами ДПС відповідних рішень про можливість або відсутність можливості виконання таких податкових обов’язків Міністерством фінансів України (лист від 19.10.2023 № 11320-10-62/28510) погоджено позицію ДПС щодо:

- можливості подання платниками податків заяви та документів (копії документів), інформації про відсутність можливості виконання податкових обов’язків щодо реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування до акцизних накладних та подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обігу пального або спирту етилового – у термін не пізніше 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем набуття чинності наказу № 503, яким надано можливість подання такої заяви та документів;

- можливості розгляду контролюючим органом відповідної заяви та документів (копії документів), інформації та прийняття рішення у встановлені строки за умови відповідності (наявності) встановлених підстав щодо неможливості виконання платником податків таких податкових обов’язків, з урахуванням змін, внесених наказом № 503;

- не застосування штрафних санкцій до платників податків за порушення термінів реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування до акцизних накладних та подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового – у разі прийняття рішення контролюючим органом рішень про відсутність можливості виконання таких податкових обов’язків, за заявами які подані платниками податків не пізніше 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем набуття чинності наказу № 503;

- застосування штрафних санкцій до платників податків, у тому числі тих, які не забезпечили виконання вимог пункту 2 розділу І Закону № 3303 щодо реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування до акцизних накладних та подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового протягом 30 календарних днів з дня набрання чинності цього Закону, за порушення термінів виконання таких податкових обов’язків – у разі не подання платником податків заяви та документів не пізніше 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем набуття чинності наказу № 503, або неприйняття контролюючим органом рішень про відсутність можливості виконання таких податкових обов’язків, за заявами, які подані платниками податків.